Duyurular13.12.2023 Tarihli AYM Kararı

13.12.2023 tarihinde yayımlanan AYM kararıyla 7257 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 10 ve 11. maddeleriyle 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na eklenen 3/1/m ile geçici 4/5. maddelerindeki bazı hükümler hakkında iptal kararı verilmiştir.

İptal kararları dokuz ay sonra yürürlüğe girecektir.

İlgili Anayasa Mahkemesi Kararına buradan ulaşabilirsiniz.