Duyurular20.07.2022 Tarihli Resmi Gazete’de GES İlke Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair İlke Kararı Yürürlüğe Girmiştir.

Karara göre, Doğal Sit Alanlarında Güneş Enerjisi Santrali (GES) İlke Kararı’na, ÇED Yönetmeliği’nin EK-2 listesinde yer alan üretim kapasitesi ile sınırlı kalmak kaydıyla nitelikli doğal koruma alanları da eklenmiştir. Ayrıca yeni ekleme ile İlke Kararının B bölümü şu şekli almıştır:

“GES projelerinin sınırından itibaren Kesin Korunacak Hassas Alanlara  en az 300 metre mesafede olması ya da üniversitelerin ilgili bölümlerince hazırlanacak bilimsel rapor doğrultusunda bölge komisyonunca belirlenecek “

Karara buradan ulaşabilirsiniz.