Duyurular
5307 SAYILI SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI KANUNU VE ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNUN 16 NCI MADDESİ UYARINCA 2024 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI HAKKINDA TEBLİĞ

 

DURUM 2024 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZASI (TL)
Otogaz Bayilik faaliyetlerinde bulunanlar hariç olmak üzere lisansa tabi faaliyetlerin lisans alınmaksızın yapılması ve yurtdışından LPG temin edeceklerin rafinerici veya dağıtıcı lisansına sahip olmaması 3.217.504 – 64.350.125
Lisans sahiplerinin hak ve yükümlülüklerinin ihlali, oto gaz bayilik faaliyetinde bulunanlar hariç olmak üzere sahip olunan lisansın verdiği haklar dışında faaliyet gösterilmesi; üretim, dağıtım, taşıma, depolama, dolum, tüp imalatı ve bakımına ilişkin hükümlerin ihlalinde Kurum tarafından yapılan uygulamaların dolaylı veya dolaysız olarak engellenmesi veya engellemeye teşebbüs edilmesi 1.608.746 – 17.696.280
Lisans alınmaksızın bayilik faaliyetinin yapılması; oto gaz bayilik lisansı sahiplerince lisansın verdiği haklar dışında faaliyet gösterilmesi; oto gaz bayilerine ilişkin hükümlerin ihlalinde oto gaz bayilik lisansı sahiplerince fiyat oluşumu hükümlerinin ihlali ile sigorta, sorumlu müdür ve eğitime ilişkin hükümlerin ihlali 643.498 – 3.217.504
Oto gaz istasyonlarında LPG tüpü dolumu ve satışı yapılması ve LPG tüpü dolumuna yarayan alet, makine ve teçhizatı istasyon dahilinde bulundurma halinde 643.498 – 3.217.504
Ulusal petrol stok tutma yükümlülüğü bulunan lisans sahiplerinin tespit tarihinde eksik tuttukları her bir ton ürün için 1.598
Yukarıda belirtilenlerin dışında kalan ancak Kanun’un getirdiği yükümlülüklere, ikincil mevzuat veya lisans hükümlerine, Kurul kararlarına uyulmaması 64.344 – 321.746

 

İlgili Resmi Gazete Kararı’na ulaşmak için linke tıklayabilirsiniz.