Duyurular6446 SAYILI ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNUN 16 NCI MADDESİUYARINCA 2024 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI HAKKINDA TEBLİĞ

DURUM 2024 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZASI (TL)
Yazılı ihtara rağmen Kurul tarafından talep edilen bilgi ve yerinde incelemelerin yanlış, eksik, yanıltıcı veya hiç sağlanmaması 5.716.839
İhtara rağmen bu kanun, ikincil mevzuat veya lisans hükümlerine, Kurul kararlarına ve talimatlara aykırı hareket edilmesi 5.716.839
Bu Kanun, ikincil mevzuat veya lisans hükümlerine aykırılık yapılmış olduktan sonra niteliği itibarıyla düzeltme imkânı olmayacak şekilde aykırı davranılması 5.716.839
Lisans müracaatında veya lisans yürürlüğü sırasında, lisans verilmesinde aranan şartlar konusunda, gerçek dışı belge sunulması veya yanıltıcı bilgi verilmesi veya lisans verilmesini etkileyecek lisans şartlarındaki değişikliklerin Kurula bildirilmemesi 9.146.965
Yazılı ihtara rağmen lisans süresi boyunca iştirak ilişkisi yasağına aykırı davranışta bulunulması 10.290.327
Yazılı ihtara rağmen piyasada lisans kapsamı dışında faaliyet gösterildiğinin saptanması 11.433.719
Elektrik dağıtım şirketlerinin denetimleri haricinde de genel aydınlatma kapsamında tespit edilen yanmayan, yerinde olmayan armatür ve/veya direklere ilişkin eksiklerin belirlenen süre içerisinde giderilmemesi 4.538

 

İlgili Resmi Gazete Kararı’na ulaşmak için linke tıklayabilirsiniz.