DuyurularANAYASA MAHKEMESİ, BAŞVURUCUNUN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINI İSTEME HAKKININ İHLAL EDİLDİĞİNE HÜKMETTİ

Kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirildiğine ilişkin şikayet hakkında etkili ceza soruşturması yapılmaması nedeniyle kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının ihlal edildiğine ilişkin başvuruda AYM, başvurucunun bu hakkının ihlal edildiğine hükmederek ederek başvurunun kabul edilebilir olduğuna ve başvurucunun kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

Düzenlemenin detaylarına ulaşmak için linke tıklayınız.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/03/20240322-6.pdf