CLA PartnersBanka ve Finans Hukuku

Banka ve Finans Hukuku

Bankacılık Hukuku, ekonomi alanının en önemli yapı taşlarından olan finans sektörü ile bankacılık sektörünü kamusal boyutuyla düzenleyen yasalardan oluşan kurallar bütünüdür.
Bankaların ticari faaliyetleri nedeniyle ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunun hükümleri uygulanmaktadır. Bu kanunlarda yer alan düzenlemeler doğrultusunda yaptırımı, tazminat sorumluluğu, yapılan işlemlerin geçersizliği gibi maddi yaptırımlar uygulanmaktadır. Banka Hukukunda ve bunun temel yasası olan Bankacılık Kanunu’nda ise daha ağır yaptırımlar düzenlenmiştir.
Bankacılık Kanunu’nda bankalar, banka yöneticileri ve çalışanlarının yetkileri ve sorumlulukları, ayrıca ekonomik yaşamdaki kamusal yanı ağır basan bankaların işleyişine ilişkin kurallar düzenlenmektedir. Bu yasada; banka yöneticileri ve çalışanlar için öngörülen yaptırımlar oldukça ağır maddi ve cezai yaptırımlara bağlanmıştır.
Bankacılık ve Finans Hukuku alanında tarafımızca verilen hizmetler;

⦁ Proje Finansman Sözleşmelerinin düzenlenmesi
⦁ İpotek ve Teminatlı işlemlerden doğan davaların takibi
⦁ Kredi sözleşmeleri düzenlemesi
⦁ Leasing ve Faktoring alanında hukuksal destek
⦁ Bankacılık operasyonları ve mali organizasyonların hukuksal denetlenmesi,
⦁ Bankalar Birliği, BDDK ve TMSF ile ilgili hukuksal işlemlerin yürütülmesi,
⦁ Türkiye’de kurulmuş olan bankaların birleşme, bölünme ve hisse değişimi işlemlerini yapılması,
⦁ Finansal kiralama ve Faktoring işlemlerinin hazırlanması ve bu süreçte hukuksal destek
⦁ Sermaye piyasası uygulamalarının hukuksal olarak denetlenmesi