HomeCategory Borçlar Hukuku

Bir iş girişimi veya proje sırasında iki veya daha fazla şirket arasında oluşturulan bir işbirliği olan “joint venture” (ortak girişim), iş dünyasında yaygın bir uygulamadır. İşbirliği yapmak, kaynakların paylaşılması, risklerin azaltılması ve büyüme fırsatlarının artırılması açısından birçok avantaj sunar. Ancak, başarılı bir joint venture’ın temelini oluşturan şey, taraflar arasındaki anlaşma olan joint venture sözleşmesidir. ⦁...

Üzerinde yapı bulunmayan arsalarını değerlendirmek veya kentsel dönüşüm mevzuatı uyarınca yıkılan binaların yerine yeni binalar inşa ettirmek isteyenlerin inşaat firmaları ile anlaşarak imzaladığı, her iki tarafa da borç yükleyen sözleşmelere Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri (Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri) denilmektedir. Anılan sözleşme, arsa malikinin arsa payının bir kısmını inşaatı yapan yükleniciye devretmesi karşılığında, yüklenicinin arsa...

Satış sözleşmesi yapıldıktan sonra karşılaşılabilecek en önemli sorunlardan biri de satıma konu malda ayıp çıkmasıdır. Genel manada ayıp, satılan malda alıcının kısmen ya da tamamen yararlanmasını engelleyen birtakım eksiklik ya da bozuklukların bulunmasıdır. Satılanda ortaya çıkan ayıp maddi, hukuki ya da ekonomik olabilir. 6502 sayılı TKHK madde 8/f.1’de ise ayıplı mal “tüketiciye teslimi anında, taraflarca...

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 isimli salgın hastalık, insanlık için risk oluşturmaya devam etmektedir. Dünya genelinde büyük yankı uyandıran Covid-19 isimli salgın hastalık uzun süredir birçok ülkeyi alarma geçirmiş durumdadır. Bunun yanında dünya devletlerinde alınan önemler, düşünülen çareler yetersiz kalmakta; gerek ekonomik gerekse sosyal ve psikolojik açıdan büyük yıkımlara yol açmaktadır. Korona virüs her...

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan Corona Virüsü Covid-19 dünyayı kırmızı alarma sokan, insanlık için risk oluşturmaya devam etmektedir.Dünya genelinde büyük yankı uyandıran Corona Virüsü Covid-19 uzun süredir birçok ülkeyi alarma geçirmiş durumda olup; Dünya devletlerinde alınan önemler, düşünülen çareler yetersiz kalmakta; gerek ekonomik gerekse sosyal açıdan büyük yıkımlara yol açmaktadır. Salgın hastalık küresel dünyaya dalga...

Dünya Sağlık Örgütü tarafından 12/03/2020 tarihinde yapılan pandemi ilanı sonrasında tüm dünya ülkelerinde tedbirler had safhaya çıkarılmış durumdadır. Ülkemizde de bu tedbirlerin sıkı bir şekilde uygulandığını ve günlerimizin daha iyiye gittiğini görmekteyiz. Bu süreçte alınan tedbirlerden biri de yapılması planlanan fuar etkinliklerinin ileri bir tarihe ertelenmesidir. Alınan tedbirler neticesinde birçok alanda belirsizlikler ve tartışılması gereken...

Franchise Sözleşmeleri Nedir? Franchise sözleşmesi, franchise verenin franchise alana marka, sembol, ticaret unvanı, know-how gibi gayri unsurlarının kullandırılarak mal ve hizmetlerin sürümü ve dağıtımını yapma yetkisi vermekle birlikte franchise alanı sürekli olarak destekleme ve onu kendi sistemine entegre etme yükümlülüğünü üstlendiği; franchise alanın ise , franchise verenin gayri maddi unsurlarını kullanarak onun pazarlama ilkeleri ve...