HomeCategory İcra ve İflas Hukuku

İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu ile İcra Takibi ile alacağını tahsil edemeyen alacaklı için kanunumuzda iki farklı yol öngörülmüştür. Bunlar, İlamlı Takip ve İlamsız Takip yollarıdır. İlamlı icra takibinin, ilamsız icra takibinin farkı ilamlı icra takibinde mahkemeden ilam alınarak icra yoluna gidilmesidir. İlamsız icra takibinde ise alacaklı herhangi bir ilama ihtiyaç duymaksızın doğrudan yetkili olan icra...