HomeCategory İş Hukuku

Çalışma sürelerini dolduran ve primlerini ödeyerek işe başladıkları dönemdeki kanun uyarınca emekliliği hak eden; ancak 4447 sayılı kanun kapsamında emeklilik işlemleri gerçekleşmeyen; kamuoyunda Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) olarak bilinenler hakkındaki düzenleme 01.03.2023 tarihli ve 7438 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 03.03.2023 tarihli...

Geçtiğimiz yılın Aralık ayında Dünya gündemine gelen Covid-19 isimli salgın hastalık hayatımızın birçok alanını etkilemiş durumdadır. Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan salgın hastalık dalga dalga tüm dünyaya yayılmıştır. Dünya Sağlık Örgütü’nün pandemi ilanı sonrası küresel kriz haline gelmiştir. Ülkemizde de ilk vakıa Dünya Sağlık Örgütü’nce yapılan pandemi ilanı ile birlikte görülmeye başladı. Bu ilanla küresel...

İş Hukukunda karşılaşılan ve uyuşmazlık konusu edilen ilişkilerin başında asıl işveren ve alt işveren ilişkisi gelmektedir. Bu ilişkinin yanlış uygulanması sonucu derdest çoğu dava husumet itirazı nedeniyle sürüncemede kalmaktadır. Bu yazımızda asıl işveren alt işveren ilişkisi ve bu işveren sorumlulukları açısından değerlendirilmelerde bulunulacaktır. ASIL İŞVEREN-ALT İŞVEREN KAVRAMLARI             4857 sayılı İş Kanun’umuzda asıl ve alt işveren...