HomeCategory KVKK

Kişisel Veri Kavramı Öncelikle kişisel verinin tanımını yapmak gerekirse, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (Yazının içeriğinde KVKK olarak ifade edilecektir.) kişisel veri kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak tanımlanmaktadır. Bu kapsamda kişilerin kesin olarak belirlenmesini sağlayan kişinin adı, soyadı, telefon numarası, aracının plakası, kimlik numarası, sosyal güvenlik numarası, pasaport numarası, özgeçmişi,...