HomeCategoryKVKK - CLA PARTNERS

  Kamu oyunda 8. Yargı Paketi olarak da bilinen; 7499 sayılı “Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 12.03.2024 tarihli ve 32487  sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. İlgili kanun uyarınca 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında da bir takım değişiklere gidilmiştir. Bu değişikleri kısa özetlemek gerekir ise ; Özel Nitelikli Kişisel Verilerin...

Kişisel Veri Kavramı Öncelikle kişisel verinin tanımını yapmak gerekirse, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (Yazının içeriğinde KVKK olarak ifade edilecektir.) kişisel veri kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak tanımlanmaktadır. Bu kapsamda kişilerin kesin olarak belirlenmesini sağlayan kişinin adı, soyadı, telefon numarası, aracının plakası, kimlik numarası, sosyal güvenlik numarası, pasaport numarası, özgeçmişi,...