HomeCategory Marka Hukuku

Sınai Mülkiyet Kanunu(SMK) 7. Madde hükmüne göre marka koruması kurucu nitelikte bulunan tescil ile elde edilir. Tescilli marka hakkının sona ermesi ise 4 şekilde mümkündür. Bu haller; Markanın hükümsüzlüğü, Markanın iptali, Markanın yenilenmemesi Markadan vazgeçmedir. Bu bilgi notunda markanın hükümsüzlüğü konusu hakkında kısa bilgilere yer verilecektir. Marka hükümsüzlüğüne ilişkin olmak üzere SMK’nin 25. maddesinde bir...

Marka Hakkına Tecavüz Marka hakkına tecavüzden söz edebilmek için üçüncü kişi tarafından markanın ekonomik amaçlarla kullanmış olması gerekmektedir. SMK Madde 29’da marka hakkına tecavüz sayılan fiiller düzenlenmiştir. Bütün bu davranışların eş özelliği üçüncü kişinin markayı ekonomik amaçla kullanmış olmasıdır. Ekonomik amaçtan söz edebilmek için kazanç elde etme amacı gerekli değildir. Dolayısıyla ekonomik amaçla kullanmada mutlaka bir...