HomeCategory Sağlık Hukuku

Giriş 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un (TKHK)  amacı, kamu yararına uygun olacak şekilde tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını korumak, zararlarını tazmin etmek, çevresel tehlikelerden korumak, tüketiciyi aydınlatmaya ve bilinçlendirmeye yönelik önlemler almak, tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek ve bu konulardaki politikaların oluşturulmasında gönüllü örgütlenmeleri teşvik etmeye ilişkin hususları düzenlemektir. Bu kanun ile...