DuyurularÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI, 100 SAYILI DOĞAL SİT ALANLARINDA GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALLERİ İLKE KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR İLKE KARAR YAYIMLAMIŞTIR

05.11.2022 tarihli ve 32004 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 11.10.2022 tarihli ve 120 sayılı İlke Kararı ile 25/01/2017 tarihli ve 29959 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 05/01 /2017 tarihli ve 100 sayılı Doğal Sit Alanlarında Güneş Enerjisi Santralleri (GES) İlke. Kararında “2. Derece Doğal Sit Alanları, 3. Derece Doğal Sit Alanları ve Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanlarında “kurulu gücü 10 MWe’i geçmemek kaydıyla Nitelikli Doğal Koruma Alanlarında” ibaresi eklenmiştir.

Yapılan yeni düzenleme neticesinde değişikliğe konu 100 sayılı İlke Kararının “A) I, Derece Doğal Sit Alanları, Kesin Korunacak Hassas Alanlar ve Nitelikli Doğal Koruma Alanlarında GES projelerine izin verilmeyeceğine,” hükmünde yer alan “Nitelikli Doğal Koruma Alanlarında” ibaresinin uygulanabilirliği ortadan kalkmıştır,

Ayrıca 29/07/2022 tarihli ve 31907 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında güç birimi olarak “MWe” yerine “MWm” kullanılması şeklinde değiştirilmesine karar verilmiştir.

Düzenlemenin detaylarına ulaşmak için linke tıklayınız.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/03/20240326-3.pdf