DuyurularDoğal Gaz Dağıtım Şirketleri İçin Tarife Hesaplama Usul Ve Esaslarını Değiştiren EPDK kararları Resmi Gazete’de Yayımlandı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 23.06.2022 tarihli toplantısında alınan 11037 ve 11038 sayılı kararlar ile Doğal Gaz Dağıtım Şirketleri İçin Tarife Hesaplama Usul Ve Esaslarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar düzenlenmiştir.

Anılan kararlar 28.06.2022 tarih ve 31881 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.  11037 sayılı karara buradan ve 11038 sayılı karara da buradan ulaşabilirsiniz.

Ayrıca Doğal Gaz Piyasasında Faaliyet Çeşitleri ve Yatırımcıların Temel Hak ve Yükümlülüklerine ilişkin daha detaylı bilgi için bu konudaki makalemizi inceleyebilirsiniz.