DuyurularElektrik Depolama Teşviği Yürürlüğe Girdi

Elektrik Piyasası Kanununda, elektrik depolama yatırımlarını teşvik etmek amacı ile yapılan değişiklik 05.07.2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı.

Yapılan değişiklik ile elektrik depolama yatırımı yapmayı taahhüt eden enerji yatırımcıları, bu yatırımın kurulu gücüne denk şekilde yapmak istedikleri rüzgâr ve/veya güneş enerjisi santrali yatırımları için yarışma yapılmadan lisans alma imkanına sahip olacaklar. Aynı hak mevcut rüzgâr ve güneş enerjisi santrallerinin kapasite artışları için de sağlanacak. Bu yatırımlar aynı zamanda Yenilenebilir Enerji Kaynak Destekleme Mekanizmasından da yararlanabilecek. Uygulamaya ilişkin ayrıntılar Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından çıkarılacak yönetmelik ile belirlenecek.

Resmî Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan ilgili bölüm şu şekilde;

“(9) Biyokütle ve jeotermal enerjisine dayalı elektrik enerjisi üretim tesisi kurulmasına yönelik yapılan başvuruların teknik değerlendirmesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir

(10) Elektrik depolama tesisi kurmayı taahhüt eden tüzel kişilere, kurmayı taahhüt ettikleri elektrik depolama tesisinin kurulu gücüne kadar Kurum tarafından rüzgâr ve/veya güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi kurulmasına ilişkin önlisans verilir. Bu kapsamdaki üretim tesisleri için Kanunun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası hükümleri uygulanmaz. Bu fıkra kapsamında kurulacak tesisler için, önlisans ve lisans verme koşulları ile tadili ve iptali, yükümlülüklerin yerine getirilmemesi hâlinde teminatın irat kaydedilmesi hususları ve bu kapsamda üretilen elektrik enerjisinin depolama tesisi üzerinden sisteme verilmesi dahil, uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından yönetmelikle düzenlenir. Bu fıkra kapsamında kurulacak tesisler 5346 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi hükümlerinden yararlandırılabilir.

(11) Kısmen veya tamamen işletmede bulunan üretim tesislerinden elektrik depolama tesisi kurmayı taahhüt eden rüzgâr ve/veya güneş enerjisine dayalı elektrik üretim lisansı sahibi tüzel kişilere, kurmayı taahhüt ettikleri elektrik depolama tesisinin kurulu gücüne kadar, lisanslarında belirlenen sahaların dışına çıkılmaması, işletme anında sisteme verilen gücün lisanslarında belirtilen kurulu gücü aşmaması ve TEİAŞ ve/veya ilgili dağıtım şirketinden alınan tadil kapsamındaki bağlantı görüşünün olumlu olması hâlinde kapasite artışına izin verilir. Bu çerçevedeki kapasite artışları için 5346 sayılı Kanunun 6/C maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi hükmü uygulanmaz. Bu kapsamda üretilen elektrik enerjisinin depolama tesisi üzerinden sisteme verilmesi dahil, uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından yönetmelikle düzenlenir.”

Resmi Gazete’de yayımlanan değişikliğe buradan ulaşabilirsiniz.