DuyurularEnerji Kanunlarında Değişiklik Önergesi TBMM Komisyonu Tarafından Kabul Edildi

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu tarafından “Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” kapsamında, Maden Kanunu, Kıyı Kanunu, Doğal Gaz Piyasası Kanunu, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun, Enerji Verimliliği Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanunu’nda önerilen değişiklikler kabul edildi.

Teklifte Kıyı Kanununda yapılacak düzenleme ile denizler ve göller üzerinde, Enerji Bakanlığının YEKA ilan ettiği bölgelerde imar planı yapılmaksızın yenilenebilir enerji santralleri inşa edilme imkanı verilmesi öneriliyor.

Teklifin detayları için linke tıklayabilirsiniz.