CLA PartnersEnerji ve Maden Hukuku

Enerji ve Maden Hukuku

Enerji ve Maden Hukuku
Globalleşen dünya düzeninde ülkelerce ihtiyacın azalmadığı tek alan hiç kuşkusuz enerjidir. Günümüzde Enerji; gerek sahip olduğu nitelikler gerekse küreselleşmenin dünya düzeninde göstermiş olduğu etkileri nedeniyle birçok alanda yeni mekanizmalar sonucunda en gözde uyuşmazlık konusu olarak kabul edilmektedir. Enerji; dünya üzerinde orantısız dağılım sebebi ile yoğun sermayeli ve çok uluslu şirketlerin faaliyet alanı içerisinde öncelikli olarak yer almış bulunmaktadır. Enerji aynı zamanda devletler ve ekonomiler için stratejik anlamda büyük bir öneme sahiptir ve bu önem her geçen gün katlanarak artmaktadır. Her ülke kendi koşul ve şartlarına göre belirli enerji politikaları belirleme eğilimindedir. Ülkelerin coğrafi konumları, ihtiyaçları, nüfus ve ekonomik şartları enerji politikalarının belirlenmesinde temel etmenlerdir. Gerek Avrupa Birliği gerekse dünya genelinde hâkim olan anlayış yenilebilir enerji kaynaklarının kullanımında teşvik, kredi, vergi indirimi ve muafiyeti aracılığıyla cazip ortamlar yaratılmaya çalışılmaktadır.

CLA Partners, Enerji ve Doğal Kaynaklar sektöründe faaliyet gösteren firmalara, sektöre yatırım yapmaya istekli ulusal ve uluslararası şirketlere, kamu kurumlarına; planlama süreçleri, proje aşamaları, finansman sağlanması, Çed raporları, kurum onayları, projelerin yürütülmesi, enerji hukuku ve doğal kaynaklar hukukuna dair yasal düzenlemeler gibi teknik ve hukuki konularda danışmalık hizmeti sunmaktadır.

Enerji Hukuku Alanında Hizmetlerimiz;
EPDK nezdindeki işlemlerin takibi ve kararlarına karşı dava açılması,
İzin ve lisans başvurularını hazırlaması ve takibi süreci,
Teşvikler ve teşvik başvuruları hususlarında danışmanlık verilmesi,
Elektrik Üretim santral kurulum anlaşmalarının hazırlanması,
Enerji alım satım sözleşmelerinin hazırlanması,
Devralma ve birleşme sözleşmelerinin hazırlanması,
İmar planlaması ve proje sürecinde hukuki danışmanlık verilmesi,
ÇED raporunun alınması ve ÇED raporuna karşı açılan davaların takibi,
Kamulaştırma ve Özelleştirme işlemlerinin takibi,
Hukuki durum ve risk analizinin yapılması,
Dağıtıcı Bayi ana sözleşmelerinin hazırlanması,
EPC, ESCO Yap İşlet Devret ve Enerji Performans sözleşmelerinin hazırlanması gibi.

Maden Hukuku Alanında Faaliyetlerimiz;
Madencilik faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili ruhsatlandırma işlemleri,
Maden arama ve işletme izni, maden işletme hakkının devri ve feshi, takaddüm hakkı,
Ruhsat hukuku,
Maden arama ruhsatı, işletme ruhsatı, sertifika, maden sicili,
Kamulaştırma davaları,
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ve MAPEG gibi kurumlarla yapılacak yazışma ve süreç takibi,
Maden işletmeleri sebebiyle tazminat davaları hukuki uyuşmazlıkların,
Türkiye’de yatırım yapmak isteyen yabancı yatırımcılara danışmanlık hizmeti gibi.