DuyurularEPDK tarafından yapılan yönetmelik değişikliği ile anlaşma gücü üzerinde sisteme enerji verilmemesi yasağına istisna getirildi.

EPDK tarafından Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 22.03.2022 tarih ve 31786 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İlgili yönetmelikte yapılan değişiklik ile elektrik üretim tesislerinde kullanıcıya tahsis edilen kapasite yani kullanıcının anlaşma gücünün üzerinde sisteme enerji verilemeyeceği kuralına istisna getirmiştir. Üreticiler tarafından arz güvenliği gerekçesiyle Bakanlık tarafından talep edilmesi durumunda, Kurul tarafından belirlenecek süre boyunca ve ilgili Kurul kararında belirtilen esaslar çerçevesinde, üretim tesisleri tarafından anlaşma gücünün üzerinde sisteme elektrik enerjisinin verilebileceği düzenlenmiştir. Bu kapsamda anlaşma gücünün üzerinde sisteme verilen enerjinin güç aşımı olarak değerlendirilmeyeceği de düzenleme de yer almaktadır.

Yönetmelik değişiklik metnine buradan ulaşabilirsiniz.