Faaliyet Alanlarımız

Enerji ve Maden Hukuku

Globalleşen dünya düzeninde ülkelerce ihtiyacın azalmadığı

KVKK Mevzuatı

Günümüzde bireylere ilişkin çeşitli veriler gelişen teknolojinin

Marka & Patent Hukuku

Bilgi çağı, küreselleşen pazar, ulus ötesi firma gibi kavram

Telekomünikasyon Hukuku

Günümüzde iletişim teknolojileri alanında meydana gelen hızlı değişim

Sözleşmeler Hukuku

Birden fazla gerçek veya tüzel kişinin birbirine karşı yükümlülük

Rekabet Hukuku

Rekabet Hukuku ve Rekabet Kanunu’nun amacı; mal ve hizmet

İdare ve Vergi Hukuku

İdarenin kişi ve kurumlar üzerinde yapmış olduğu işlemlerin

İcra & İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku herhangi bir sebeple oluşmuş bulunan

Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku; Gerçek ve tüzel kişiler arasında ticari ilişkileri

İnşaat Hukuku

CLA Partners olarak Gayrimenkul, İnşaat hukuku ve imar

Banka ve Finans Hukuku

Bankacılık Hukuku, ekonomik alanının en önemli yapı taşlarından

Şirketler Hukuku & Birleşme ve Devralmalar

Şirketler Hukuku; Ticaret Hukukunun bünyesinde düzenlenen

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

CLA Partners; çalışan ve işveren ilişkilerinin hukuksal zeminde