DuyurularGün Öncesi Piyasasında ve Dengeleme Güç Piyasasında Fiyat Limitlerinin Güncellendiği EPDK Kararı Resmi Gazete’de Yayımlandı

Gün Öncesi Piyasasında ve Dengeleme Güç Piyasasında asgari ve azami fiyat limitlerinin belirlenmesine ilişkin usul ve esaslarda değişiklik yapılması hakkında, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu 29.06.2022 tarihli toplantısında aldığı 11043 sayılı karar ile 01.07.2022 tarihinden itibaren uygulanmak üzere azami fiyatı 3750 TL/MWh olarak güncellemiştir.

İlgili karar 30.06.2022 Tarih ve 31882 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup değiştirilen madde metni aşağıdadır.

“Madde 1 – 21/06/2015 tarihli ve 29393 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gün Öncesi Piyasasında ve Dengeleme Güç Piyasasında Asgari ve Azami Fiyat Limitlerinin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esasların Geçici 1 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Bu fıkra hükmünün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Kurul tarafından yeni bir karar alınıncaya kadar; ilgili piyasalarda asgari fiyat limitleri 0 TL/MWh, azami fiyat limitleri ise 3750 TL/MWh olarak uygulanır.  Bu uygulama süresince bu Usul ve Esasların 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası hükümleri uygulanmaz.”

İlgili  kurul kararına buradan ulaşabilirsiniz.