CLA PartnersMarka Patent Hukuku

Marka Patent Hukuku

Marka Patent Hukuku
Bilgi çağı, küreselleşen pazar, ulus ötesi firma gibi kavram ve olgular fikri mülkiyet hakkının ekonomideki değerlerini arttırmıştır. Günümüzde Üretim ve Ticaret yöntemleri şekil değiştirerek kol gücünden beyin gücüne dönüşmüştür. Patent, Faydalı Model, Marka, Endüstriyel tasarım, Fikir ve Sanat Eserleri gibi alt dallara ayrılan fikri mülkiyet hakları sınır tanımaz bir niteliğe sahip olmuştur. Fikri mülkiyet ürünlerinin bu özelliği dünya ve ülke çapında faaliyet gösteren firmalar anılan hakları koruma gayreti içine girmişlerdir. Korumanın uluslararası boyutta sağlanabilmesi, bu haklarla ilgili uluslararası düzeyde hukuki düzenlemeleri gündeme getirmiş ve bu konuda birçok bölgesel ve uluslararası sözleşme ve düzenlemeler getirilmiştir. Ülkemizde de 10 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe giren Türk Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) ile bir takım düzenlemeler yapılmıştır. Yürürlüğe giren SMK ile; Yasa koyucu bir yandan uluslararası anlaşmalar ve AB mevzuatıyla uyumlaştırmayı, diğer yandan uygulamada çıkan sorunları çözmeyi amaçlanmıştır.

Hukuk büromuzun temel çalışma alanlarından biri olan marka hukuku ve patent hukuku uyuşmazlıklarında müvekkillerimize avukatlık ve danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

Marka Hukuku & Patent Hukukunda Danışmanlık Hizmetlerimiz;
Tescilden Doğan Hakların İhlal Edilmesinden Kaynaklı Davalar,
Tespit Davaları,
Tecavüzün Tespiti, Ürün Toplama, Taklit Malları Gümrükte Durdurmaya ilişkin davalar
İşlem Değişiklik ve Güncellemeleri,
Marka, Patent, Faydalı Modeller, Endüstriyel Tasarım Tescilleri,
WIPO nezdinde yapılacak olan tescil başvuruları
Yenileme ve Uzatmalar,
Hükümsüzlük Davaları,
Fikri Sınai Mülkiyet Hukuku Kapsamında Sözleşmelerin Hazırlanması, TPE ve Tescil Merciine Karşı Açılacak Davalar,
Tazminat Davaları ve benzeri konularda hukuki hizmet vermekteyiz.