DuyurularPETROL PİYASASI KANUNU – 2024 İDARİ PARA CEZALARI

PETROL PİYASASI KANUNU PETROL PİYASASI KANUNU PETROL PİYASASI KANUNU PETROL PİYASASI KANUNU PETROL PİYASASI KANUNU PETROL PİYASASI KANUNU

5015 SAYILI PETROL PİYASASI KANUNU’NUN 19 UNCU MADDESİ UYARINCA 2024 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI HAKKINDA TEBLİĞ

PETROL PİYASASI KANUNU
PETROL PİYASASI KANUNU

İdari Para Cezası Meblağları

 

DURUM
  1. 2024 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZASI (TL)
Rafinerici, dağıtıcı, taşıma, işleme, depolama, iletim, madeni yağ üretimi ve serbest kullanıcı lisansı kapsamına giren faaliyetlerin lisans almaksızın yapılması
Ulusal markere ilişkin düzenlemelerin ihlali
Kaçak akaryakıt veya sahte ulusal marker elde etmeye, satmaya ya da herhangi bir piyasada faaliyetine konu etmeye yarayacak şekilde lisansa esas teşkil eden belgelerde belirlenenlere aykırı sabit ya da seyyar tank, düzenek veya ekipmanı bulundurma
Tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünlerin akaryakıta katılması ve istasyonunda bulundurulması
12.870.021 – 64.350.125
Faaliyet kısıtlamalarına uyulmaması
Rafinerici taşıma, işleme, depolama ve dağıtım hükümlerine uyulmaması
Kurumca yapılan uygulamaların dolaylı veya dolaysız olarak engellenmesi veya engellemeye teşebbüs edilmesi
8.043.757 – 40.218.826
Piyasa faaliyetinde bulunanların, kötü niyet veya tehlikeli eylem sonucunu doğuracak her türlü işlemden kaçınmaması
Bunların oluşumunun engellenmesi için her türlü tedbiri almaması ile istenmeyen durumları en kısa sürede gidermemesi
İletim ve depolama tesislerine erişimin dolaylı veya dolaysız olarak engellenmesi ve serbest kullanıcı hükümlerinin ihlali
3.539.253 – 17.696.280
Lisans almaksızın bayilik faaliyeti yapılması
Araçlara yapılacak akaryakıt ikmali bayilik lisansı ve yeterli donanımı olan akaryakıt istasyonları dışında yapılması
Bayilik lisansı sahiplerince lisansın verdiği haklar dışında faaliyet gösterilmesi
Bayilik lisansı sahiplerinin ihlalleri
804.371 – 4.021.876
Ulusal petrol stok tutma yükümlülüğü bulunan lisans sahiplerine tespit tarihinde eksik tutulan her bir ton ürün için
1.598
Kurum tarafından yapılan düzenlemeler uyarınca biyodizel, etanol ve benzeri harmanlama yükümlülüğü bulunan lisans sahiplerine eksik harmanlanan her bir metreküp ürün için
1.598
Yukarıda belirtilenlerin dışında kalan ancak bu Kanunun getirdiği yükümlülüklere, ikincil mevzuat veya lisans hükümlerine, Kurul kararlarına uyulmaması
707.843 – 3.539.253

İlgili Resmi Gazete Kararı’na ulaşmak için linke tıklayabilirsiniz. Elektrik ve LPG piyasaları hakkındaki tebliğlere linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz. 

 

PETROL PİYASASI KANUNU PETROL PİYASASI KANUNU PETROL PİYASASI KANUNU PETROL PİYASASI KANUNU PETROL PİYASASI KANUNU PETROL PİYASASI KANUNU PETROL PİYASASI KANUNU PETROL PİYASASI KANUNU PETROL PİYASASI KANUNU PETROL PİYASASI KANUNU PETROL PİYASASI KANUNU PETROL PİYASASI KANUNU PETROL PİYASASI KANUNU PETROL PİYASASI KANUNU PETROL PİYASASI KANUNU PETROL PİYASASI KANUNU PETROL PİYASASI KANUNU PETROL PİYASASI KANUNU PETROL PİYASASI KANUNU PETROL PİYASASI KANUNU PETROL PİYASASI KANUNU PETROL PİYASASI KANUNU PETROL PİYASASI KANUNU PETROL PİYASASI KANUNU PETROL PİYASASI KANUNU PETROL PİYASASI KANUNU