DuyurularTEDAŞ ELEKTRİK ÜRETİM VE ELEKTRİK DEPOLAMA TESİSLERİ KABUL SÜREÇLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü “Elektrik Üretim ve Elektrik Depolama Tesisleri Kabul Süreçlerine İlişkin Usul ve Esaslar” yürürlüğe girdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 19 Şubat 2020 tarihli “Elektrik Üretim ve Elektrik Depolama Tesisleri Kabul Yönetmeliği” kapsamında, TEDAŞ’ın yetki alanına giren elektrik üretim ve depolama tesislerinin kabulüne ilişkin süreçleri düzenleyen usul ve esaslar yayınlandı.

Yönetmelik detaylarına linkten ulaşabilirsiniz.

Usul ve Esasların detaylarına linkten ulaşabilirsiniz.