CLA PartnersTelekomünikasyon Hukuku

Telekomünikasyon Hukuku

Günümüzde iletişim teknolojileri alanında meydana gelen hızlı değişim, bu değişime ayak uydurma gereğini kaçınılmaz hale getirmiştir. Bu süreçte Devletler iletişim sektörlerinin “özelleştirilmesi” ve “serbestleştirilmesi” politikalarını izlemeye başlamışlardır. Bilgi ve iletişim teknolojileri olarak ifade edilen geniş bir sektörün bir bölümünü oluşturan telekomünikasyon sektörü bütün sektörlerin alt yapısı niteliğindedir. Birçok hukuk dalıyla iç içe olan Telekomünikasyon Hukuku birçok hukuk dalı ile iç içe olması ve oldukça teknik bir alan olması sebebiyle bu alanda ortaya çıkan uyuşmazlıklarda alanında uzman kimselerle çalışmak isabetli olacaktır. CLA Partners olarak bu alanda müvekkillerimize danışmanlık hizmeti sağlayarak uyuşmazlıkları çözüme kavuşturmaktayız. Bu açıdan büromuzda;

  • Rekabet Kurumu’na yapılan başvurularda şirketin ruhsat ve lisanslarından doğan idari davaları, Tüketicilerin Tüketici Kanun’undan doğan telekomünikasyon davaları,
  • Rekabet Kanun’undan ve Haksız Rekabetten doğan Telekomünikasyon tazminat davaları,
  • İdarece tanzim edilen cezaların iptali davaları,
  • Sahil telsiz istasyonları ve deniz ve hava bandı telsiz sistemleri kurmak ve işletmek için frekans tahsis ve tescil işlemlerinde gerekli izin ve belgelerin alınması,
  • Ofis Lisanslama,

Şebeke türleri ve şebeke altyapıları, altyapı izin ve ruhsatları, operatörler arası ilişkiler ve sözleşmeler (Ara bağlantı, her türlü erişim, ulusal ve uluslararası roaming, ulusal / uluslararası trafik taşıma) ücret ve tarife düzenlemeleri hususları ve bunların denetimi aşamasında yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilere avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır.