DuyurularTEMİNAT USUL VE ESASLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR USUL VE ESASLAR RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI.

17.06.2022 tarihli ve 31869 sayılı Resmi Gazete’de EPDK Kurul Kararı ile Teminat Usul ve Esasları Yönetmeliği’nin 11. maddesinin sonuna şu fıkra eklenmiştir:

“(7) Fatura son ödeme günü saat 16.40’tan sonra ilgili fatura dönemine ilişkin ek teminat kaleminde günlük olarak hesaplanan tutarların dikkate alınmaması halinde, ek teminat tutarı azalacak piyasa katılımcıları için ilgili teminat kalemi yeniden hesaplanır. Ek teminatı güncellenen piyasa katılımcılarının sunmaları gereken toplam teminat tutarlarına ilişkin olarak ilgili piyasa katılımcıları ve katılımcı bazında merkezi uzlaştırma kuruluşu saat 17.00’a kadar bilgilendirilir.”

Kararın tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.