CLA PartnersTicaret Hukuku

Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku, gerçek ve tüzel kişiler arasında ticari ilişkileri, ticari ilişkiden kaynaklı ortaya çıkan uyuşmazlıkların düzenlendiği hukuk dalıdır. Tacirlerin sahip olduğu hakları yasalar dâhilinde koruma altına alan Ticaret Hukuku, işletme sahipleri ve ticari iş kapsamında yer alan kimseler açısından büyük önem taşımaktadır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Ticari İşletme Hukuku, Şirketler hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, Sigorta Hukuku ve Deniz Hukuku dallarında olmak üzere geniş bir çerçeve de düzenlemelerde bulunulmuştur.

Ticaret Hukuku alanında tarafımızca verilen hizmetler;

⦁ Şirketlerin ve ortak girişimlerin kurulma aşaması
⦁ Yabancı şirketlerle yapılacak sözleşmelerin uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde tanzim edilmesi, bu ilişkiden ötürü ileride doğabilecek olası ihtilafları göz önüne alarak gerekli hükümlerin derç edilmesi
⦁ Kurumsal Yönetim Danışmanlığı
⦁ Kredi sözleşmelerinin hazırlanması
⦁ Distribütörlük, Franchise, Bayilik, Yönetim ve üst düzey yönetici sözleşmeleri başta olmak üzere sözleşmelerin müzakereleri ve hazırlanması
⦁ Şirketlerin iflas ve Konkordato süreçlerinde danışmanlık hizmetlerinin yürütülmesi
⦁ Ticaret Hukuku ve Şirketler Hukuku’ndan doğan dava ve ihtilaflar ve bu alana ilişkin ceza ve idari davalarda müvekkillerin temsili
⦁ Kıymetli Evrak Hukuku
⦁ Ticari anlaşmalardan çıkan uyuşmazlıklar
⦁ Uluslararası ticari işlemlerin çözümlenmesi
⦁ Haksız Rekabet hükümlerinden doğan davalar