DuyurularLisansız Üreticilere Ödenmeyen Alacakları Hakkında Alınacak Tedbirlere İlişkin EPDK kararı Resmi Gazete’de Yayımlandı

Görevli Tedarik Şirketleri’nin, Lisanssız Üretim Kapsamındaki ödemeleri geciktirmesi veya hiç yapmamasının sektörde verdiği zarara kayıtsız kalamayan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu konuya müdahale ederek Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile eklenen ilave maddeye istinaden beklenen tedbirleri almaya başlamıştır. 

Bu kapsamda Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun, 09.06.2022 tarihli toplantısında, Lisanssız Üretim Kapsamında Yapılmayan Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar hakkında aldığı 11008 numaralı Kararı ile;

  • Görevli tedarik şirketlerinin net avans alacaklarının, 1 yılı geçmemek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından belirlenen süre boyunca Merkezi Uzlaştırma Kuruluşu tarafından bloke edilmesi,
  • Bloke edilen tutarların Merkezi Uzlaştırma Kuruluşuna bildirilen ödeme listesi çerçevesinde ilgili lisanssız üreticilerin hesaplarına Merkezi Uzlaştırma Kuruluşu tarafından aktarılması,
  • Görevli Tedarik Şirketlerine de, lisanssız üreticilere yapılacak ödemelerin bloke edilen avans ve fatura alacak tutarından karşılanamaması halinde eksik kalan miktarı EFT ile Merkezi Uzlaştırma Kuruluşu nezdindeki hesabına aktarması, Merkezi Uzlaştırma kuruluşu tarafından sunulan bu hizmetlere ilişkin hizmet bedellerini üstlenmesi başta olmak üzere ilave ödeme yükümlülükleri getirmekle birlikte bu yükümlülüklerini yerine getirmeyen Görevli Dağıtım Şirketleri Hakkında ileriye dönük ikili anlaşmalarının iptali başta olmak üzere  6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun 16.maddesi kapsamında yaptırıma tabi tutulması,

Yönünde muhtelif usuller belirlenip, aykırılıklar halinde uygulanacak tedbirler tespit olunmuştur. Düzenlemenin 01.07.2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesine karar verilmiştir.

Anılan EPDK kararı 15.06.2022 tarih ve 31867 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup ilgili karara buradan ulaşabilirsiniz.

Yine bu konuda karar öncesinde yayımlayarak, uygulamada dikkat edilecek hususları izah ettiğimiz, LİSANSSIZ ÜRETİM KAPSAMINDA ÖDEME ALMA USULÜ VE SÜRESİNDE YAPILMAYAN ÖDEMELERE İLİŞKİN ÜRETİCİLERİN HAKLARI hakkındaki makalemizi buradan inceleyebilirsiniz.